Fysioterapeutilla käynti

30.6.2011

Kävin fysioterapeutilla reilu kolme vuotta sitten diagnoosin saamisen jälkeen. Kävin nyt kesäkuussa uudelleen ja samoja testejä tehtiin. Tässä tuloksia ja vertailua kolmen vuoden takaiseen.

Kävelytesti

Kymmenen metrin kävelytestissä omalla nopeudella kävely oli nopeutunut: nyt 6,7 sekuntia, kolme vuotta sitten kaksi sekuntia enemmän. Maksiminopeus oli hieman alle 5 sekuntia nyt ja aiemmin. Askelparin pituus ei ollut muuttunut. Kävely on normaalia ja sujuvaa.

Tasapaino

Näistä ei ole vanhoja lukuarvoja, mutta tasapaino on parantunut kolmen vuoden takaisesta. Tasapainoa mitattiin Good Balance -voimalevyllä, ja sitä kuvataan indeksillä, jossa 0=huonoin mahdollinen, 50=ikäisteni keskiarvo ja 100=paras mahdollinen. Normaalissa seisoma-asennossa indeksi on nyt 62, silmät suljettuna 65, semitandem-asennossa oikea jalka takana 54 ja vasen jalka takana 66.

Reisilihakset

Reisilihasten isometriset lihasvoimat ovat hyvät. Jalkojen puolierot ovat tasoittuneet: oikean jalan tulos 54 kiloa (kolme vuotta sitten 58 kg) ja vasemman jalan 50,6 kiloa (kolme vuotta sitten 46,1). Tulos on hyvä silloin, kun se on yli puolet omasta painosta; painan noin 63 kiloa.

Käsien puristusvoima

Käsien puristusvoima on kohtuullinen ja käsien erot ovat tasoittuneet. Oikea käsi puristi 48 kiloa (sama kuin kolme vuotta sitten) ja vasen käsi 40 kiloa (kolme vuotta sitten 28 kiloa).

Käsien hienomotoriikka

Tässä onkin sitten ne suurimmat ongelmat. Oikea käsi on hieman hidastunut, mutta toisaalta vasen käsi huomattavasti nopeutunut kolmen vuoden takaisesta. Toiminnan nopeus on nyt iänmukaisen normaalin alarajoilla. Box & Block -testin nopeus oikealla kädellä 63 kpl/min (kolme vuotta sitten 72 kpl/min, normaalin alaraja 64) ja myös vasemmalla 63 kpl/min (kolme vuotta sitten 42 kpl/min, normaalin alaraja 56 kpl/min).

Yhteenveto

Olen tyytyväinen tuloksiin. Fyysinen toimintakyky on hyvä kävelyn, tasapainon, ylä- ja alaraajojen lihasvoimien suhteen. Pääosin tulokset ovat ikäisteni keskiarvojen yläpuolella. Käsien toiminnan nopeus on viitearvojen alarajalla ja vasemman käden hienomotoriikassa on ongelmia, mutta vasen käsi on kuitenkin parempi kuin kolme vuotta sitten. Jaloissa, erityisesti vasemmassa, on jonkin verran jäykkyyttä. Päivittäinen fatiikki on suurin ongelma, missä neuropsykologin arviosta ja ohjauksesta voisi olla hyötyä.

Jatkan samaan malliin: lääkekannabis mahdollistaa kuntoilun, mikä estää tai ainakin hidastaa kunnon heikkenemistä. Voimien ja kunnon paranemistakin voi tapahtua. Lisäksi hyvä ravinto antaa laadukkaat rakennuspalikat, mistä kroppa rakentuu, ja auttaa muutenkin jaksamaan paremmin.

Mainokset

MS-tauti voi lyhentää elinikää jopa 14 vuotta

19.2.2011

kuolema

Tauti heikentää potilaan toimintakykyä, mikä voi lopulta vähentää potilaan eliniän ennustetta jopa 7–14 vuotta.

– Taudin loppuvaiheessa ilmenee kokonaisvaltaisia muutoksia elimistön toiminnoissa, kuten liikuntakyvyssä ja lopulta hengityksessä.

(joten pidetäänpä siitä kunnosta huolta!)

Koko artikkeli: MS-tauti voi lyhentää elinikää jopa 14 vuotta.
Artikkelin lopussa on linkit video- ja radiojuttuihin samasta aiheesta.

Materiaalin on julkaissut Bayer Oy 10.2.2011.